KINGLET arbetar med strategi och rådgivning inom marknadsföring.

Vår mission är att ge de bästa råden i världen. Det är ambitiöst, absolut, men det är vad det är.

Vårt fokus är på Sponsring, CSR* och Personligt varumärke.

Sponsring

Vi planerar, utvärderar och optimerar sponsring.

Med erfarenhet från både företag och rättigheter erbjuds strategiska tjänster för både aktiva sponsorer och företag som vill börja sponsra.

✓ Nulägesanalys och second-opinion

✓ Strategi och policy

✓ Utvärdering av resultat/effekt

CSR*

Vi hjälper dig att skapa en modern CSR*-strategi.

Med hjälp av en ny modell tar vi ett helhetsgrepp om hållbarhet och samhällsnytta för att tydliggöra ert företags värden till omvärlden.

✓ Nulägesanalys och second-opinion

✓ Strategi och internkommunikation

✓ Utvärdering och redovisning

* Inte det ”CSR” du tror.

Personligt varumärke

Vi utvecklar hållbara personliga varumärken.

Med erfarenhet från välkända och folkkära profiler gör vi en plan för hur stjärnor når sin potential vid sidan av deras profession.

✓ Nulägesanalys och positionering

✓ Strategi med delmål

✓ Samarbeten och partners

Vad kan vi hjälpa dig med?

Hör av dig via Kontakt »