KINGLET arbetar med strategi och rådgivning inom marknadsföring.

Missionen är att ge de bästa råden i världen. Det är ambitiöst, absolut, men det är vad det är.

Fokus är Sponsring, CSR* och Personligt varumärke.

Sponsring

Planering, utvärdering och optimering av sponsring.

Med erfarenhet från både företag och rättigheter erbjuds strategiska tjänster för både aktiva sponsorer och företag som vill börja sponsra.

✓ Nulägesanalys och second-opinion

✓ Strategi och policy

✓ Utvärdering av resultat/effekt

CSR*

Få hjälp med att skapa en modern CSR*-strategi.

Med en ny modell tas ett helhetsgrepp om hållbarhet och samhällsnytta, i syfte att tydliggöra och utveckla verksamhetens värden till omvärlden.

✓ Nulägesanalys och second-opinion

✓ Strategi och internkommunikation

✓ Utvärdering och redovisning

* Inte det ”CSR” du tror.

Personligt varumärke

Utveckling av hållbara personliga varumärken.

Med erfarenhet från välkända och folkkära profiler görs en plan för hur stjärnor når sin potential vid sidan av deras profession.

✓ Nulägesanalys och positionering

✓ Strategi med delmål

✓ Samarbeten och partners

Vad vill du veta mer om?

Hör av dig via Kontakt »