Från strategi till ROI – med dubbla bakåtvolter

När jag började intressera mig för sponsring, hösten 2008, upptäckte jag snabbt att alla ville vara som Red Bull. Precis som 2017 och alla år däremellan med andra ord… Man skulle kunna skriva en bok hur Red Bull använt sponsring för att någonstans börja med att vara en energidryck till att dra in en hiskelig […]