När jag började intressera mig för sponsring, hösten 2008, upptäckte jag snabbt att alla ville vara […]
Ett par dagar in i februari fick jag ett mejl med ämnesraden ”Sydpolen”. Tidigare samma dag […]