Sponsring

Sponsring

Vad är egentligen sponsring, hur sponsrar man för att få resultat och vad kännetecknar en hållbar sponsortrategi? Det och mycket mer har jag, Magnus Berglund, ägnat mer än 10 år åt.

I slutet av 2018 släppte jag och min kamrat Frans handboken Hållbar sponsring. Boken är vår samlade kunskap om sponsring utifrån perspektivet för en rättighet, det vill säga hur man bör arbeta för att få fler sponsorer, skapa långsiktiga samarbeten och öka sina sponsorintäkter.

Läs mer om boken och filosofin kring ”hållbar sponsring” på hallbarponsring.se.

Vad är sponsring?

Sponsring är en typ av marknadsföring som både skapar affärsnytta för företaget och samtidigt gör gott för samhället, tack vare att sponsorpengarna går till ideellt föreningsliv och/eller en kultur- eller välgörenhetsorganisation.

Med detta sagt så är sponsring alltså så mycket mer än ”bara” en finansieringskälla för idrott, kultur och välgörenhet. Sponsring är en av världens mest populära metoder för marknadsföring – en typ av reklam, helt enkelt.

Grundkunskaper om sponsring

 1. Sponsring är ett sätt för företag att arbete med marknadsföring, samhällsnytta och hållbarhet, samt ett sätt för rättigheter att skapa ökade intäkter.
 2. Sponsring är ett kommersiellt samarbete mellan en köpare (sponsor) och en säljare (rättighet). Samarbetet kan vara kort- och/eller långsiktigt.
 3. Sponsring enligt Skatteverket innebär att en sponsor måste få marknadsmässiga motprestationer för att sponsorskapet ska vara avdragsgillt.
 4. Sponsring regleras genom ett sponsoravtal, där det bland annat står vad som köps och vad som säljs; avtalsrättigheter och ersättning.
 5. Sponsring räknas som kanaloberoende marknadsföring och kan användas för kommunikation, men även i friskvårdsarbete eller för direkt försäljning.

Låt oss titta närmare på företagsperspektivet av sponsring och hur företag kan sponsra bättre, för att få mer ”bang for the buck” och konkreta resultat, och samtidigt alltså göra samhället en tjänst.

Modern sponsring handlar väldigt lite om att nå ut, istället är det ett sätt att nå in

I dagens medielandskap är det enklare än någonsin att nå ut med sitt budskap, men svårt att nå in. Mängder av företag och varumärken står och ropar, men vilken effekt ger det om ingen i målgruppen lyssnar?

Sponsring handlar om att skapa en connection med sin målgruppen. Det kan handla om att prata målgruppens språk, men också att prata sitt eget företagsspråk, men i ett sammanhang där målgruppen är bekväm och intresserad.

Den sponsring som visat sig mest framgångsrik är den som når fram till målgruppens värderingar och intressen. Konkret kan det handla om att lösa ett problem som målgruppen upplever (eller som de inte visste att de hade innan lösningen presenterades).

För att nå in till målgruppen behöver man som företag och varumärke vara relevant. Det är ju egentligen inte så konstigt, eller hur? Klart vi lyssnar på de som har något att säga. Annars kan de lika bra vara tysta.

Sponsring är modern marknadsföring

Som marknadsföring betraktat är sponsring kanaloberoende, vilket betyder att sponsring kan användas på många olika sätt.

Sponsring kan vara en del av tv-reklam, vara en eventyta på ett evenemang, ge räckvidd i sociala medier, användas för friskvårdsaktiviteter, vara nyckeln för att lyckas med för kampanjutskick, ge möjlighet till sampling av produkter och allt ytterligare mellan himmel och jord.

Som företag är det avgörande att veta varför man sponsrar, hur man sponsrar och inte minst hur man utvärderar och mäter sin sponsring. Det här arbetet brukar definieras i en sponsringsstrategi.

Sponsringsstrategi – nyckeln till framgångsrik sponsring

En sponsringsstrategi berättar varför ett företag arbetar med sponsring. Strategin resulterar ofta i en konkret sponsringspolicy, vilken beskriver:

 • Varför företaget sponsrar (vad företaget vill få ut av sin sponsring)
 • Vad företaget SKA och INTE ska sponsra för typ av rättigheter
 • Hur företaget ska sponsra och hur man ska mäta effekterna av sin sponsring.

Det hör till kutym att även ange kontaktpersoner och/eller avdelningar. Här är det vanligt att företag utvecklar ett ansäkningsformulär för sponsring för att kategorisera och filtrera alla inkommande ansökningar om sponsring.

En genomarbetad sponsorstrategi utgår från företagets kommunikations- eller varumärkesstrategi, men den kan också vara baserad på företagets övergripande affärsstrategi, till exempel om sponsring ska vara ett sätt att direkt öka försäljningen eller användas i bolagets produktutveckling (och inte ”bara” fungera som marknadsföring).

5 nycklar för framgångsrik sponsring

 1. Tydligt syfte, motiv och målsättning
 2. Rätt val av rättighet(er) att sponsra
 3. Kommunikation och aktivering som ”når in” och skapar nytta
 4. Idé och uttag som fungerar i flera olika (reklam)kanaler
 5. Uppföljning och utvärdering som används för att förbättra sponsringen

Sponsring kan mycket väl kombineras med digital marknadsföring för att ge bästa effekt.

Vill du börja sponsra eller förbättra företagets sponsring?

Kinglet erbjuder konsult- och rådgivningstjänster inom planering, utvärdering och optimering av marknadsföring och sponsring.

Med erfarenhet från både företag och rättigheter erbjuds strategiska tjänster för både aktiva sponsorer och företag som vill börja sponsra.

✓ Nulägesanalys och second-opinion
✓ Strategi och policy
✓ Utvärdering av resultat/effekt

Hör av dig direkt till Magnus Berglund via magnus.berglund@kinglet.se för att få veta mer.