Skillnaden mellan gåvor, bidrag och sponsring

“Sponsring” är ett svårt begrepp, tydligen. Visst har media en tendens att röra till det – men faktum är att många också har incitament till att göra det svårt. Med jämna mellanrum brukar jag behöva definiera vad sponsring är. Jag, och många i branschen med mig, brukar då använda Sponsrings- och Eventföreningens (SEFS) definition: ”Sponsring är […]