Sveriges Olympiska Kommitté står inför ett avgörande val när man på årsmötet den 19 april väljer ny ordförande efter Stefan Lindeberg. Valet har de senaste dagarna seglat upp som en riktigt delikat historia, med Ericssons vd Hans Vestberg i den ena skutan och RF-ordföranden Björn Eriksson i den andra.

Och låt oss göra det klart från början: Det finns ett rätt och ett fel alternativ.

Hans Vestberg, som genom sin ordföranderoll i Svenska Handbollförbundet är aktuell för posten, är på alla sätt det rätta alternativet. All respekt för Björn Eriksson och den dynamiske ledare han visat sig vara, men i det här valet är han egentligen inget alternativ.

Om vi börjar med just Björn Eriksson så är min ståndpunkt väldigt enkel: Björn får gärna bli SOK:s ordförande, men en och samma person ska INTE styra svensk idrotts två absolut viktigaste organisationer. Det är där problemet ligger.

De stora idrottsförbunden vill på sikt, eller så snart som möjligt om man så vill, se en sammanslagning av RF och SOK. Ett gemensamt organ för svensk idrott, bredd som elit, skulle göra de stora förbundens inflytande i svensk idrott än starkare – istället för att som nu ”bara” ge dem en röst vardera, det vill säga vara lika viktiga som de andra olympiska pytteförbunden.

Om det är någon som skulle klara att ratta hela den svenska idrottsrörelsen OCH den yppersta eliten är det troligen Björn Eriksson. Men det är inte rätt.

Det är inte hugget i sten att slå samman RF och SOK även om Björn Eriksson blir SOK-ordförande. Och det gör väl det hela i så fall än mer oklart om varför man ska ha en (1) hövding över två så olika läger. Samarbeta ska ju gå att göra ändå, kan man tycka?

”För tydlighetens skull vill jag också nämna att det ingalunda handlar om ett första steg mot en sammanslagning av RF och SOK utan personunion på en post.”, sa Björn Eriksson nyligen RF:s hemsida.

Bara att behöva göra det förtydligandet i ett offentligt uttalande gör mig extra vaksam…

På frågan om vilka fördelarna är med att ha en och samma ordförande för RF och SOK svarade Björn Eriksson:

”Att man hela tiden drar åt samma håll. Ska man exempelvis ha igenom en OS-ansökan är det en fördel att ha en idrottsrörelse som är väl synkroniserad.”

Vem som helst förstår att svensk idrott ska samarbeta, oavsett folkrörelse eller yppersta elit. I den svenska föreningsmodellen hänger det helt naturligt ihop. Men sen när blev den enda lösningen att en och samma person måste leda arbetet?

Vi får väl anta att det är professionella personer som arbetar i (och styr) svensk idrott; att det är personer som kan prata och resonera med varandra för att komma fram till bästa möjliga beslut, för svensk idrott.

För inte är det väl så att Björn Eriksson har svårt att samarbeta? Tycker medlemmarna att han måste leda bägge organisationerna för att det ska ”dras åt samma håll”? Är ”samma håll” synonymt med RF:s håll? Eller Björns?

I november 2008 kom en utredning om framtiden för svensk idrotts organisation. Där föreslogs att RF och SOK skulle slås samman. Ishockey, Skidor och Fotboll var några av de förbund som öppet ställde sig bakom sammanslagningen.

I andra läger lät det annorlunda inför omröstningen:

”Det är ingen hemlighet att vi är nöjda med SOK. Och ingen orimlig tolkning att vi säger nej till sammanslagning.”, sa Björn Eriksson då i egenskap av Skidskytteförbundets ordförande.

Varje dags arbete för en svensk OS-ansökan är guld värd just nu. Svensk idrott har inte råd att spilla tid på att gräva upp bordlagda frågor om organisationsstruktur. Utöka gärna samarbetet mellan RF och SOK, om det är den bästa vägen framåt för svensk idrott, bredd som elit.

Men gör det INTE med en och samma person högst upp.

Det måste gå att samarbeta över organisationsgränserna även om inte en och samma person styr. Så professionell och demokratisk måste svensk idrott vara. Speciellt när vi gärna hackar på andra, internationella, idrottsorganisationer.

Tänk då istället på Hans Vestberg och vad idrottsorganisationernas uppdrag är. RF är organet för Sveriges idrottsförbund och föreningsliv, breddidrotten. Sveriges Olympiska Kommitté är spjutspetsen av elit, toppen på pyramiden i den svenska modellen.

SOK:s uppgift är krasst sett att dra in så mycket deg som möjligt, och fördela den på så sätt att svenska idrottare ges bästa möjliga förutsättningar att prestera i internationell toppkonkurrens. Idrottarna får kostnadsersättning, tillgång till resurspersoner och stipendier.

Statsapparaten avsätter inga större pengar till de svenska olympierna som är förebilder och inspirationskällor för miljoner svenskar. SOK finansierar hela sin verksamhet genom kommersiella samarbetsavtal med näringslivet, i vardagligt tal kallat sponsring. 2014 nådde man imponerande 96,3 miljoner kronor i sponsorintäkter och 2015 sprängde man 100 miljonersgränsen.

Statsbidrag får däremot RF – och det är ytterligare en anledning till att Björn Eriksson ska fortsätta stå på barrikaderna och påvisa svensk idrotts samhällsnytta. Ingen skriker bättre än Björn.

Hans Vestberg däremot är, med sin bakgrund från näringslivet, som klippt och skuren för rollen som SOK-ordförande. Tillsammans med Björn Eriksson är det svårt att ens i teorin se en bättre duo utveckla svensk idrott.

Så snälla medlemsförbund i SOK, välj Hans.

Hans Vestberg har den perfekta profilen för att leda SOK, han har de avhoppande kandidaterna, tillika SOK-ledamöterna, Bengt Jönsson och Per Palmström i ryggen samt – om jag får gissa – Stefan Lindebergs tysta välsignelse.

Ericsson-vd:n är det självklara valet som ny SOK-ordförande. Vad det sedan innebär för hans yrkesroll låter jag andra experter bedöma.

// Magnus Berglund